persatuan ikan tengas malaysia

PERSATUAN IKAN TENGAS MALAYSIA

(MALAYSIA COPPER MAHSEER ASSOCIATION)

Ditubuhkan sejak 15 April 2019, Persatuan Ikan Tengas Malaysia adalah satu inisiatif untuk mengumpulkan seramai mungkin individu dan organisasi yang prihatin terhadap penjagaan alam sekitar, khususnya sungai yang menjadi habitat semulajadi Ikan Tengas.

Hasil daripada kajian dan juga pemerhatian, pihak Persatuan mendapati bahawa perlunya satu kempen kesedaran yang komprehensif dalam kalangan masyarakat. Kempen ini termasuklah program yang dapat mendidik masyarakat berkaitan spesis Ikan Tengas dan penjagaan habitat semulajadinya iaitu sungai yang berjeram. Selain itu, langkah mencegah pengunaan alatan memancing yang dilarang yang boleh merosakkan alam sekitar dan mengancam spesis Ikan Tengas juga menjadi prioriti pihak Persatuan.

Hasilnya, sejak daripada penubuhan Persatuan, pelbagai program telah dirangka dan menghasilkan impak positif kepada alam sekitar dan penerimaan oleh masyarakat. Pihak Persatuan terus komited untuk melaksanakan lebih banyak program yang mampu mengajak lebih ramai pihak bagi turut serta dalam langkah yang murni ini.

MISI & VISI PERTUBUHAN

Misi & Visi pertubuhan ini adalah untuk melaksanakan program-program pemuliharaan dan perlindungan habitat semulajadi spesies ikan tengas agar ianya tidak mengalami ancaman kepupusan berpunca daripada kerosakan ekosistem. Matlamat utama kami bertujuan untuk mengekalkan kelestarian alam semulajadi demi generasi masa hadapan.


ANGGOTA BIRO SESSI 2019-2021

PRESIDEN

Mohd Fairuz Bin Mohd Saari

NAIB PRESIDEN

Yaakob Haji Harun

SETIAUSAHA

Dzul Irham

BENDAHARI

Nur Anis Ramli

INGIN TURUT SERTA

Bagi menjayakan kempen, program & aktiviti yang kami aturkan, pastinya penglibatan serta sokongan daripada masyarakat awam, pihak kerajaan, swasta serta NGO amatlah diperlukan. Gerak kerja yang lebih komprehensif menjadi keutamaan pihak Persatuan, penglibatan semua pihak bukan sahaja membantu memulihkan populasi Ikan Tengas, malah turut memulihkan ekosistem sungai yang umum ketahui amatlah penting bagi kehidupan kita semua.


SOKONGAN

Anda juga boleh menyatakan sokongan anda kepada setiap kempen, program & aktiviti kami dengan memberikan sumbangan seberapa amaun yang anda ikhlas. Setiap nama penyumbang akan kami masukkan kedalam page dan sumbangan melebihi RM 100 (Terkumpul Tahunan) akan menerima cenderamata daripada pihak kami.

Setiap nama penyumbang akan kami masukkan kedalam page dan sumbangan melebihi RM 100 (Terkumpul Tahunan) akan menerima cenderamata daripada pihak kami.